PUBLIKACJA FINANSOWANA PRZEZ FIRMĘ SANOFI AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH, KTÓRA JEST RÓWNIEŻ ODPOWIEDZIALNA ZA TREŚĆ


Łagodzenie ostrego kaszlu za pomocą syropów na kaszel z ochroną błony śluzowej

14.05.2020, 08:53 Uhr


Kaszel, w szczególności kaszel nocny, jest jednym z uciążliwych dolegliwości towarzyszących przeziębieniu. Dwa badania ilustrują, w jaki sposób bariera chemiczno-mechaniczna może chronić błonę śluzową, wspomagać proces jej zdrowienia, a przez to łagodzić kaszel.

Pierwsza publikacja dwóch badań w języku niemieckim

Italien Journal of Pediatrics (2014); 40:56
World Journal of Pediatrics (2017); 13:27-33
 

Rodzaj badania

Randomizowane badanie wieloośrodkowe prowadzone metodą
 ślepej próby z grupą kontrolną

Objawy kaszlu w przebiegu ostrego przeziębienia są wywoływane głównie przez neuronalną nadwrażliwość odruchu kaszlu. Rynowirusy, bakterie lub substancje drażniące prowadzą do procesów zapalnych na śluzówkowych zakończeniach nerwów oraz neuromodulacji zajętej błony śluzowej. Jeśli błonę śluzową można chronić przed substancjami toksycznymi i innymi szkodliwymi czynnikami, może ona odbudować się i wyzdrowieć samoistnie. Odpowiednimi środkami są substancje mukoadhezyjne - takie jak ziołowe polisacharydy lub miód - które pokrywają błonę śluzową niczym warstwa ochronna. Poza zapewnieniem ochrony fizycznej mają one działanie nawadniające, upłynniają lepki śluz i ułatwiają odksztuszanie. Podobnie jak antyoksydanty, flawonoidy łączą wolne rodniki, które mogą rozwinąć się w organizmie w wyniku infekcji.

W randomizowanym, wieloośrodkowym badaniu, prowadzonym metodą pojedynczej ślepej próby, , opublikowanym w „World Journal of Pediatrics”, badano działanie mukoprotekcyjnego syropu na kaszel, którego składniki obejmowały ziołowe polisacharydy, miód i flawonoidy, na kaszel u dzieci. Do badania włączono 150 dzieci w wieku od 2 do 5 lat i porównywano ten syrop - produkt leczniczy z naturalnymi składnikami - z syropem karbocysteinowym. Wzięto pod uwagę skuteczność działania syropuna kaszel dzienny i nocny towarzyszący ostrej infekcji górnego odcinka dróg oddechowych. Szczególną uwagę przywiązywano do poprawy kaszlu nocnego. W tym celu noc przed rozpoczęciem przyjmowania leku badanego porównano z nocą po jego rozpoczęciu. Po jednym dniu stosowania zaobserwowano znaczące zmiany między preparatem ziołowym a karbocysteiną względem wszystkich badanych parametrów (patrz rycina). Preparat ziołowy zmniejszał ilość napadów kaszlu o około pięć razy skuteczniej niż lek porównawczy, a aktywny syrop wykazał nawet dwunastokrotnie lepsze działanie w zakresie nocnych epizodów kaszlu.

Ryc.: Zmniejszenie nasilenia i częstości występowania kaszlu po 24 godzinach. Kolor czerwony: syrop aktywny (frakcje tymianku, babki lancetowatej, miód); kolor niebieski: syrop zawierający karbocysteinę.

Również w randomizowanym, wieloośrodkowym, prowadzonym metodą podwójnie ślepej próby badaniu z grupą kontrolną placebo, opublikowanym w „Italian Journal of Pediatrics”, badano skuteczność syropu na kaszel z naturalnymi kompleksami molekularnymi. Syrop, produkt leczniczy, zawierał ziołowe polisacharydy, miód i flawonoidy. Do badania włączono 102 dzieci z infekcją górnych dróg oddechowych w wieku od trzech do sześciu lat. Kaszel trwał przez co najmniej siedem dni, ale nie dłużej niż trzy tygodnie. Działanie aktywnego syropu porównano z działaniem syropu placebo.

Aktywny syrop był szczególnie korzystny u dzieci z ciężkim kaszlem. W podgrupie dzieci z częstymi lub bardzo częstymi epizodami kaszlu, które powodowały wyraźne utrudnienia w funkcjonowaniu, poprawa w zakresie kaszlu nastąpiła u 13 z 14 pacjentów (93%) w czwartym dniu leczenia, a w przypadku próby placebo tylko 7 z 13 (54%) (p=0,03 Poprawę zdefiniowano jako całkowity brak kaszlu do maksimum dwóch krótkich epizodów kaszlu trwających około dziesięć minut na dobę.

Podsumowanie: Obydwa badania ilustrują pozytywne działanie mechanicznej ochrony błony śluzowej na łagodzenie kaszlu związanego z przeziębieniem u dzieci i młodzieży. Szczególnie godna uwagi jest poprawa w zakresie kaszlu nocnego. Warstwa ochronna na błonie śluzowej ogranicza kontakt z substancjami drażniącymi, jak również z mikroorganizmami i tym samym wspomaga regenerację fizjologiczną. Stosowanie syropu jest bezpieczne i skuteczne, a początku działania można spodziewać się już w pierwszym dniu leczenia.

Źródła

Cohen HA et al. (2017) World J Pediatr. 13: 27-33
Canciani M et al. (2014) Italian Journal of Pediatr. 40:56

SAPL.MUCO.20.04.0443


Diesen Artikel teilen: